SMEDBY SOCKENSTUGA

Smedby sockenstuga var tidigare storskolan i Smedby socken. Den byggdes på 1860-talet och lades ned 1954. Därefter har den fungerat som sockenstuga. Margit Friberg gick i denna skola. En litterär stig i Margit Fribergs fotspår utgår från sockenstugan. Den är cirka 2,5 km och leder genom landskapet till Gåsesten, den plats där Margit Friberg föddes och bodde de första åren.

I sockenstugan har ett Margit Fribergrum inretts, där författarinnans litterära kvarlåtenskap förvaras.

Skåpets innehåll

Skåpets innehåll

 

 

 

 

 

 

 

sockenstugan