Hösten 2017

”Var inte rädd för mörkret”

Den uppmaningen kom från Dorotea, huvudperson i Margit Fribergs bok Den tid mörkret står. Om den och om skräck och rädsla talade Jan-Åse Wickléus i Smedby sockenstuga på allhelgonadagen. Han inledde med att ställa frågan om det är ljuset eller mörkret som ger trygghet, och påminde om att det finns de som tycker om mörkret. Rädsla, sade han, handlar om vad som finns inne i oss. Och Dorotea var inte rädd. För att hålla ångesten borta red hon ut på alvaret i mörkret på natten. Och ändå fanns det så mycket att vara rädd för på 1600-talets Öland. Det var en orolig tid med krig, hungersnöd och vidskepelse. I boken blir Dorotea utpekad som häxa. Jan-Åse Wickléus gjorde en intressant analys av Margit Fribergs bok och diskussionen fortsatte med åhörarna en stund efteråt innan kaffetörsten blev för stor.

November 2017

 

Årsmötet 2017
På årsmötet den 23 juli berättade Anders Marell om folklivsskildringar före Margit Friberg. Han hade hittat exempel från 1700-talet och fram till början av 1900-talet men kunde konstatera att det inte var särskilt mycket skrivit i genren före Margit Friberg. En bok vill han dock varmt rekommendera till läsning: Carl-August Bolanders bok Falkens Brita från 1934.

Lista på skrifter som Anders Marell hänvisade till
Magister Morins ”Öländska Rese-Beskrifning” (Resan utförd 1711, texten tryckt 1780, nytryck 1974)

  1. Johan Henrik Kellgren, ”Gustaf Adolph och Ebba Brahe. Lyriskt drama”. (Uppfört1788)
  2. Gustaf af Geijerstam, Kronofogdens berättelser (1890)
  3. J.O Åberg, ”Fiskar-Anna”, ”Karl XV:s Hjortjagt”, ”Carl XV:s skyddsling”, ”Ölandskungen” (1870-talet fram till sekelskiftet)
  4. Elin Hök, ”Alvarens folk” (1923)
  5. Thekla Engström, ”Ölandsfolk” (1927)
  6. Carl August Bolander, ”Falkens Brita” (1934/1923)

Sommaren 2017
Vandringar på Margit Fribergstigen sommaren 2017
Samling vid Smedby sockenstuga (vid kyrkan) kl. 18 för en lätt promenad ner till Gåsesten, ca 2,5 km. Under promenaden bekantar vi oss med Margit Fribergs litterära texter och miljöer. Medtag fika och sittunderlag.

Söndag 14 maj  Anmälan till Margareta Lilja-Svensson 070-564 14 77
Torsdag 15 juni  Anmälan till Sigrid Fredriksson 070-209 69 62
Måndag 17 juli  Anmälan till Elisabeth Engqvist 070-840 62 19
Torsdag 10 augusti Anmälan till Irené Larsson 070-695 80 98
För den som vill vandra på egen hand finns broschyr med karta och texter i lådan utanför sockenstugan.

Våren 2017

Landsbygdslitteraturen igår, idag, imorgon – 23 april 2017

Landsbygdsskildringar är temat för en heldag om litteratur den 23 april i Växjö.  Vi kommer att fördjupa oss i såväl gårdagens som dagens skildringar av landsbygden.  Alla landskap har sina författare. Yngve Lindung listade i sin bok Landsbygdsskildrare (1977) cirka 500 författare, varav några har blivit berömda och andra glömts bort. Landsbygdsskildringarna från 1940 och 1950-talen ser annorlunda ut än dagens berättelser om landsbygden. Det är också en genre som åtminstone tidigare sågs lite över axeln. Hur ser det ut idag? Tommas Bannerhed och Ida Andersen, två unga författare som skriver om landsbygden, berättar om sina författarskap och om sin syn på landsbygdslitteratur. Karl Lindqvist, författare och före detta lektor i litteraturvetenskap på Högskolan i Jönköping, sätter in landsbygdslitteraturen i ett litteraturhistoriskt perspektiv. Dagen avslutas med Sigrid Fredriksson, folkhögskollärare och ordförande i Margit Fribergsällskapet, som berättar om några bortglömda landsbygdsskildrare i regionen. Därefter leder hon en paneldiskussion där fem litterära sällskap medverkar, och där också publiken kan delta
Dag: den 23 april
Plats: Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö
Program
10.00                             Inledning/välkomna
10.15-11.00                   Landsbygdsskildrare genom tiderna
Karl Lindqvist
11.15                             Hela världen är en by
Ida Andersen talar om att skriva utifrån landsbygden som hemvist.
11.45                            Lunch
12.45-13.15                   Landsbygden lever!
Tomas Bannerhed i ett samtal om varför landsbygden frodas i litteraturen.
13.30-15.00                   Vi behöver Lina, Emma och Catharina!
Sigrid Fredriksson inleder dagens avslutande diskussion/samtal om                                        landsbygdsförfattarnas ställning med några ”glömda” småländska                litterära gestalter och vad de kan ge oss idag
15.00-15.30                        Avslutning

Litterära sällskap deltar med bokbord och ges möjlighet till mingel.
De medverkande
Karl Lindqvist är fil.dr. i litteraturvetenskap, tidigare verksam som forskare och lärare vid Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping. Han har skrivit flera fack- och skönlitterära verk, bland annat om småländsk litteratur.
Ida Andersen har gett ut tre böcker. 2004 kom Där du alltid är: dikter.  Sju år senare, 2011, kom Stenminnen: de småländska stenmurarna – ett kulturarv.  Hennes första roman Här slutar allmän väg, 2016, utspelar sig i Smålandsskogarna utanför Växjö.
Tomas Bannerhed, uppväxt i småländska Uråsa, debuterade 2011 med den skönlitterära romanen Korparna, för vilken han fått flera priser, bland annat Augustpriset 2011.   Hösten 2015 gav han ut fågelprosasamlingen I starens tid tillsammans med fotografen Brutus Östling. Den har också legat till grund för radioserien Bannerheds bevingade vänner i P1.
är fil. kand. i litteraturvetenskap, folkhögskollärare och ordförande i Margit Friberg sällskapet. Leder litterära vandringar på Öland och i Margit Fribergs fotspår.

Arrangörer är DELS/Parnass, De litterära sällskapen, Växjö kommun, Det fria ordets hus, Kulturparken Småland, Folkuniversitetet i samarbete med Saljesällskapet och Margit Fribergsällskapet.HH

Hösten 2016
De öländska litterära sällskapen på bokmässan
Den 22- 25 september deltog Margit Friberg-sällskapet på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg där vi hade en gemensam monter med Anna Rydstedt-sällskapet och Erik Johan Stagnelii Vänner. I montern berättade vi om författarna och om de litterära stigarna som finns.

montern

 

De litterära öländska sällskapens monter på Bok  & Biblioteksmässan i Göteborg.

montern-med-folk

 

 

Ylva Magnusson, Maria Wiell, Viktoria Bengtsdotter Katz och Sigrid Fredriksson vilar ut efter jobbet med att få allt på plats i montern.

sigrid

Sällskapen höll varje dag ett scenprogram à 20 minuter. På bilden ser vi ordförande Sigrid Fredriksson berätta om Margit Friberg-stigen i Smedby.

 

 

 

 

studiecirkelBokcirkel om Vandrar-Mari
Den sista torsdagen i september startade en bokcirkel i Borgholm. Deltagarna ska läsa Vandrar-Mari. Sigrid Fredriksson besökte gruppen och passade på att ta en bild av det läsglada gänget.