MARGIT FRIBERG 1904-1997

DEN ÖLÄNDSKA FÖRFATTARINNAN FRÅN SMEDBY SOCKEN

Margit Friberg föddes i Smedby socken på södra Öland den 17 juli 1904. Hon är en av de mest betydande Ölandsskildrarna och har på ett fullödigt sätt levandegjort öns historia, dess natur och människor.
Margit Friberg växte upp hos sina farföräldrar i Gåsesten, en hamn vid Kalmarsund i Smedby socken. Hennes far var kustskeppare med hemmahamn i Degerhamn och barndomen präglades av havet och dess näringar. Gåsesten var Margit Fribergs fasta punkt under största delen av hennes liv. Här bodde hon med sin familj varje sommar till hög ålder.
Margit Friberg har skrivit tolv böcker. Hon debuterade 1942 med romanen Mitt liv är en våg, som vann tredje pris i Folket i Bilds romantävling. Av de övriga romanerna kan särskilt nämnas Vandrar-Mari. Detta är hennes mest älskade bok som för många läsare varit en underhållande introduktion till Ölands natur, sedvänjor och öbornas livsvillkor i början av 1800-talet. En annan mycket omtyckt bok är Skog har öron, mark har ögon om Linnés resa på ön 1741. Här blandas på ett tydligt sätt fiktion och verklighet, något som är utmärkande för hela Margit Fribergs författarskap.
Margit Friberg utsågs 1986 till Årets ölänning med motiveringen “med sina böcker har hon gjort en gärning av bestående värde för Öland …”

Se utdrag ur filmen ”Margit Fribergs Öland av Anna Cnattingius. Filmen berättar om det Öland som Margit Friberg skildrade i sina historiska romaner. Medverkar gör bl.a. Margit Fribergs dotter Inger Hasselbaum, poeten Lennart Sjögren, kastellanen på Borgholms Slott Jim Rudolfsson och författaren och journalisten Thorsten Jansson. Filmen kan beställas här.
Filmen är 29 minuter lång. Utdraget är 3,20 minuter. Logga in och se hela  filmen Margit Fribergs Öland. Lösenordet är Margit.

Bild 1

>>Läs mer 

 

Margit Friberg – mer än öländsk provinsförfattare
En biografi av Margareta Lilja-Svensson. Kan beställas här.

 

En artikel om Margit Friberg finns också att läsa i Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon https://skbl.se/sv/artikel/MargitFriberg