MARGIT FRIBERG

(1904-1997)

I tio historiska romaner skildrar Margit Friberg livet, naturen och utvecklingen på Öland under skilda tidsepoker. Vid debuten 1942 uppmärksammades i pressen att Öland nu äntligen fått sin egen författare.

Margit Friberg föddes i Gåsesten i Smedby socken på södra Öland den 17 juli 1904. Hennes far var kustskeppare och barndomen präglades av havet och dess näringar. Inför skrivandet lade hon stor möda på research och blev med tiden mycket kunnig i öländsk kulturhistoria. 

Hon är en av de mest betydande Ölandsförfattarna och har på ett fullödigt sätt levandegjort öns historia, dess natur och människor.  Genom hennes  böcker får vi större kunskap och förståelse också för livet på Öland i dag. Hennes författarskap är värt att upptäckas av alla som vill veta mer om detta speciella landskap.

Vandring i världsarvet lockade många till Degerhamn

Det var soligt och fint när ett 40-tal personer samlades för att vandra i Degerhamn. Linnéa Danielsson och Sigrid Fredriksson berättade om Degerhamn utifrån Margit Fribergs bok Nu seglar Adonia. Södra Möcklebys hembygdsförening stod för kaffeförsäljning och som vanligt vid sådana här evenemang hade Margit Fribergsällskapet dukat upp ett bokbord. 

Detta skedde den 17 september under världsarvshelgen och dagen därpå söndagen den 18 september hade sällskapet bjudit in Ulla-Britt Andersson till Capellagården för att berätta om läkeörter. Rubriken hon valt var Växter på gott och ont som lockade 30-tal personer.