I sina romaner skildrar Margit Friberg livet, naturen och utvecklingen på Öland under skilda tidsepoker. Vid debuten 1942 uppmärksammades i pressen att Öland nu äntligen fått sin egen författare. Ölands egen författare är en benämning som står sig än idag. Det gör också hennes böcker och hennes författarskap är värt att upptäckas av flera läsare. För att lyckas med det pågår arbete på flera olika sätt:
Bokutgivning. Sällskapet har hittills gett ut fem av Margit Fribergs tolv böcker i nytryck: Rosenkind (2006), Mitt liv är en våg (2009), Skog har öron, mark har ögon (2012),  Vandrar-Mari´ (2014) samt Klockargården (2018). Böckerna kostar 100 kronor och kan beställas här liksom filmen Margit Fribergs Öland som säljs till samma pris som böckerna.
Promenader i Margit Fribergs fotspår. Varje år anordnas guidade vandringar i det öländska landskapet på Margit Fribergstigen. Den utgår från Smedby sockenstuga belägen mitt emot kyrkan och leder ner till stranden i Gåsesten där författaren är född. För den som hellre vill gå på egen hand finns en broschyr med karta och texter som handledning. Folder finns även på engelska och tyska.
Margit Fribergrummet. I Smedby sockenstuga finns ett rum med en samling av hennes böcker i olika upplagor, bilder på bokomslagen och i ett brandsäkert skåp bevaras hennes litterära kvarlåtenskap bland annat i form av researchmaterial, utkast, manus, förlagskorrespondens.
Litterära dagen i Gärdslösa . Varje år i juli bjuds allmänheten in till en litterär dag  i den forna prästgården i Gärdslösa. Då samlas Ölands tre litterära sällskap och berättar om sina respektive författare utifrån ett gemensamt tema. De övriga två sällskapen är Erik Johan Stagnelii vänner och Anna Rydstedtsällskapet. Ölandsbladet rapporterade.
Filmen Margit Fribergs Öland av Anna Cnattignius finns att se här.
Föredrag om Margit Friberg. Vi åker också ut och berättar om Margit Friberg och hennes böcker på inbjudan av föreningar och läsecirklar. Medverkan sker även i andra litterära sammanhang.