MARGIT FRIBERG

(1904-1997)

I tio historiska romaner skildrar Margit Friberg livet, naturen och utvecklingen på Öland under skilda tidsepoker. Vid debuten 1942 uppmärksammades i pressen att Öland nu äntligen fått sin egen författare.

Margit Friberg föddes i Gåsesten i Smedby socken på södra Öland den 17 juli 1904. Hennes far var kustskeppare och barndomen präglades av havet och dess näringar. Inför skrivandet lade hon stor möda på research och blev med tiden mycket kunnig i öländsk kulturhistoria. 

Hon är en av de mest betydande Ölandsförfattarna och har på ett fullödigt sätt levandegjort öns historia, dess natur och människor.  Genom hennes  böcker får vi större kunskap och förståelse också för livet på Öland i dag. Hennes författarskap är värt att upptäckas av alla som vill veta mer om detta speciella landskap.

Margit och Anna på Mörbylånga bibliotek

Dagen efter världsbokdagen den 23 april öppnade en liten utställning om Margit Friberg och Anna Rydstedt  på Mörbylånga bibliotek. I en långsmal glasmonter in till Ölandsrummet finns en del föremål (mycket svårt att fånga på bild eftersom ljuset lyser igenom så ni får själva gå dit och titta). Trevligt att dessa två öländska författare får extra uppmärksamhet nu när sommarsäsongen börjar.