MARGIT FRIBERG

(1904-1997)

I tio historiska romaner skildrar Margit Friberg livet, naturen och utvecklingen på Öland under skilda tidsepoker. Vid debuten 1942 uppmärksammades i pressen att Öland nu äntligen fått sin egen författare.

Margit Friberg föddes i Gåsesten i Smedby socken på södra Öland den 17 juli 1904. Hennes far var kustskeppare och barndomen präglades av havet och dess näringar. Inför skrivandet lade hon stor möda på research och blev med tiden mycket kunnig i öländsk kulturhistoria. 

Hon är en av de mest betydande Ölandsförfattarna och har på ett fullödigt sätt levandegjort öns historia, dess natur och människor.  Genom hennes  böcker får vi större kunskap och förståelse också för livet på Öland i dag. Hennes författarskap är värt att upptäckas av alla som vill veta mer om detta speciella landskap.

Till bords med Margit Friberg – ny småskrift

I årets småskrift hämtar vi inspiration till måltider i Margit Fribergs böcker. Maten är en av alla de detaljer som Margit Friberg var noga med i sina skildringar av ölänningarnas liv förr. Kropphuven, svanhalsar, rågbröd och syltad kål är några exempel som finns med i Till bords med Margit Friberg. Finns att köpa för 40 kr + porto.


 

 

Böckerna kostar 100 kronor och kan beställas här. Där hittar ni också samtliga böcker och Margit Fribergsällskapets småskrifter.