MARGIT FRIBERG

(1904-1997)

I tio historiska romaner skildrar Margit Friberg livet, naturen och utvecklingen på Öland under skilda tidsepoker. Vid debuten 1942 uppmärksammades i pressen att Öland nu äntligen fått sin egen författare.

Margit Friberg föddes i Gåsesten i Smedby socken på södra Öland den 17 juli 1904. Hennes far var kustskeppare och barndomen präglades av havet och dess näringar. Inför skrivandet lade hon stor möda på research och blev med tiden mycket kunnig i öländsk kulturhistoria. 

Hon är en av de mest betydande Ölandsförfattarna och har på ett fullödigt sätt levandegjort öns historia, dess natur och människor.  Genom hennes  böcker får vi större kunskap och förståelse också för livet på Öland i dag. Hennes författarskap är värt att upptäckas av alla som vill veta mer om detta speciella landskap.

 

Kultur till fots

 Nu mer än någonsin behöver vi motion, kultur och social samvaro. Välkomna att vandra Margit Fribergstigen. Samla ihop ett litet gäng och hör av dig till oss så guidar vi i landskapet sett genom Margit Fribergs böcker. Hösten kan vara blåsig på Öland men med ”kläder efter väder” blir det en extra upplevelse och väl hemma kanske man blivit inspirerad att läsa Margit Fribergs böcker.  Promenaden startar vid Smedby sockenstuga på södra Öland och är cirka 2,5 km.  Läs mer om stigen.

Bokutgivning. Sällskapet har hittills gett ut sex av Margit Fribergs tolv böcker i nytryck. Böckerna kostar 100 kronor och kan beställas här liksom filmen Margit Fribergs Öland som säljs till samma pris som böckerna.