MARGIT FRIBERG

(1904-1997)

I tio historiska romaner skildrar Margit Friberg livet, naturen och utvecklingen på Öland under skilda tidsepoker. Vid debuten 1942 uppmärksammades i pressen att Öland nu äntligen fått sin egen författare.

Margit Friberg föddes i Gåsesten i Smedby socken på södra Öland den 17 juli 1904. Hennes far var kustskeppare och barndomen präglades av havet och dess näringar. Inför skrivandet lade hon stor möda på research och blev med tiden mycket kunnig i öländsk kulturhistoria. 

Hon är en av de mest betydande Ölandsförfattarna och har på ett fullödigt sätt levandegjort öns historia, dess natur och människor.  Genom hennes  böcker får vi större kunskap och förståelse också för livet på Öland i dag. Hennes författarskap är värt att upptäckas av alla som vill veta mer om detta speciella landskap.

En kväll om öländska skutor och dess besättningar

MS Saga Degerhamn var en av de skutor som ingick i Elisabet Engqvists bildspel. 

Föreningen Sjöfararkustens ordförande Anders Berg berättade den 25 november om skutor och sjöfart förr i hembygdsgården i Mörbylånga. Sjöfart intresserar många ölänningar och det märktes på anslutningen. Den stora salen var fullsatt när kvällen inleddes av Elisabeth Enqvist som visade ett bildspel på öländska skutor för kunniga åhörare som kunde fylla i med uppgifter om de olika skutorna.

Det fanns förstås också möjlighet att köpa Margit Fribergs hyllning till småskutornas folk, Nu seglar Adonia, som nu finns i nytryck. Boken kan beställas här. Den kostar 100 kronor.