MARGIT FRIBERGS BÖCKER

Om Rosenkind har Jan Fridegård skrivit:

”Rosenkind är inte en så vek och romantisk bok som titeln låter ana. Handlingen är förlagd till digerdödens dagar och rosenkind är såvitt jag känner till den första bok som behandlar denna tid då en farsot ödelade nästan hela Norden.
Författarinnans historiska kunskaper är aktningsvärda, hennes fantasi rik, natur och människoskildringen är fin och äkta. Författarinnans förmåga att skildra motsättningen mellan kvarlevande hedendom mot dåtida kristendom står på ett högt plan. Med stort intresse följer man den rike utländske köpmannen – sjörövarens strid mot de tunga, svenskärliga ölandsbönderna.
Långt efter det man lagt boken ifrån sig ser man levande, färgstarka bilder och gestalter från den period vilken man låtit författarinnan föra sig tillbaka”.

>>Läs fler recensioner här

hennes_bocker