LITTERÄR STIG

Margit Fribergs böcker är fyllda av hav, fåglar och blommor. Alvaret, den odlade marken, strandängar och båthamnar är miljöer hon skildrat på södra Öland. En litterär vandring i Margit Fribergs fotspår utgår från Smedby, där man kan följa vägen ner mot vattnet och till den lilla byn Gåsesten där hon föddes. För er som läst Margit Friberg kan en vandring i dessa miljöer förgylla läsupplevelsen, och för er som ännu inte bekantat er med hennes litteratur kan vandringen bli en inspiration att börja.

Guidade vandringar 2017: 

Vandringar på Margit Fribergstigen sommaren 2017
Samling vid Smedby sockenstuga (vid kyrkan) kl. 18 för en lätt promenad ner till Gåsesten, ca 2,5 km. Under promenaden bekantar vi oss med Margit Fribergs litterära texter och miljöer. Medtag fika och sittunderlag.

Söndag 14 maj  Anmälan till Margareta Lilja-Svensson 070-564 14 77
Torsdag 15 juni  Anmälan till Sigrid Fredriksson 070-209 69 62
Måndag 17 juli  Anmälan till Elisabeth Engqvist 070-840 62 19
Torsdag 10 augusti Anmälan till Irené Larsson 070-695 80 98
För den som vill vandra på egen hand finns broschyr med karta och texter i lådan utanför sockenstugan.

Samling sker vid Smedby sockenstuga på södra Öland klockan 18. Lätt promenad ner till Gåsesten på Margit Friberg-stigen cirka 2,5 kilometer. Vi stannar då och då för att låta Margit Fribergs texter ge extra liv och färg åt landskapet. Ta med fika och sittunderlag för avslutning vid stranden.

Broschyr med karta och texter finns i lådan utanför Smedby sockenstuga för den som vill gå stigen på egen hand. Broschyren finns även på tyska och engelska.

>>Läs mer om stigen

litterar_stig