MARGIT FRIBERG-SÄLLSKAPET

VÅRT SYFTE OCH VÅR VERKSAMHET
År 2002 bildades Margit Friberg-sällskapet efter att många känt oro över att den öländska författarinnans böcker höll på att helt falla i glömska. Syftet med sällskapet är att på olika sätt sprida kunskap om Margit Friberg och hennes verk.

SÄLLSKAPET har vid sina sammankomster lyft fram olika ämnen i hennes romaner. Exempel på sådana ämnen är läkeväxter i Margit Fribergs författarskap, de sydöländska hamnarna och dess fartyg, litterära aspekter på hennes diktning m.m. Många av dessa träffar har varit välbesökta. Sällskapet har skrivit om Margit Friberg i olika publikationer som Ölandsbladet, Ölands Hembygdsförbunds jubileumskrift m.m. Sällskapet har spridit kunskap om författarinnan genom att medverka vid ett stort antal träffar i olika föreningar över hela ön samt hos sällskapet Ölänningarna i Stockholm. År 2012 var sällskapet också representerat på Bokmässan i Göteborg. Sällskapet har gett ut Margit Fribergs romaner Rosenkind, Mitt liv är en våg och Skog har öron, mark har ögon samt Vandrar-Mari´ i nyutgåvor. Som målsättning för sällskapet har hela tiden funnits att verka för nyutgivning av hennes böcker, då de numera bara går att köpa antikvariskt. Sällskapet har numera tillgång till ett särskilt rum i Smedby sockenstuga, där även hennes litterära kvarlåtenskap förvaras.

Vill du veta mer om Margit Friberg? Vi i sällskapet kommer gärna ut till er och berättar om Margit Friberg och hennes liv. Om böckerna hon skrev och de tider, platser och händelser som hon berättar om. Är ni en grupp eller förening som tycker det skulle vara intressant så hör av er till någon i styrelsen. Ni kan också komma till oss i Smedby så kan vi gå Margit Fribergstigen tillsammans. Kontakta Sigrid Fredriksson för mer information: e-post sigridcecilia@gmail.com,  tfn 070 2096962

LITTERÄRA SÄLLSKAP PÅ ÖLAND
Förutom Margit Fribergsällskapet finns det ytterligare två litterära sällskap på Öland. Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och har som ett av sina syften att sprida kunskap om skalden Stagnelius. 2009 bildades Anna Rydstedt-sällskapet vars syfte är att sprida kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning.

 

STYRELSEN BESTÅR FÖR NÄRVARANDE AV

Sigrid Fredriksson, ordförande
e-post sigridcecilia@gmail.com
Lars Andersson, vice ordförande
e-post laurentius.andrae.47@gmail.com
Margareta Lilja Svensson, sekreterare
e-post margaretalilja-s@live.se
Elisabet Engqvist, kassör
e-post elisabet.engqvist@swipnet.se

Övriga ledamöter:
Ingalill Morén Hybbinette
Anders Marell
Jan Åse Wickleus
Irenè Larsson

MEDLEMSINFORMATION

Vill du bli medlem? Det kostar 100 kr/familj som betalas till Bankgiro 5519-9517. Meddela kassören ditt namn och adress på inbetalnings- kortet. Hör gärna av dig till styrelsen om du har förslag på ämnen som vi kan behandla på våra träffar.