SMEDBY SOCKENSTUGA

Smedby sockenstuga var tidigare storskolan i Smedby socken. Den byggdes på 1860-talet och lades ned 1954. Därefter har den fungerat som sockenstuga. Margit Friberg gick i denna skola.

I sockenstugan finns nu Margit Fribergrummet med en samling av hennes böcker i olika upplagor, bilder på bokomslagen och i ett brandsäkert skåp bevaras hennes litterära kvarlåtenskap bland annat i form av researchmaterial, utkast, manus, förlagskorrespondens.

Skisser och manus som besvaras i Margit Fribergrummet. Till vänster diplom för priset Landsbygdens författarstipendium ur Boklotteriet 1970. 

Utgångspunkt för vandring

En litterär stig i Margit Fribergs fotspår utgår från sockenstugan.
Utanför grinden finns i brevlådan information och vandringsfoldrar.

Margit Friberg ligger begravd på Smedby kyrkogård mitt emot sockenstugan. 

Skåpets innehåll