MARGIT FRIBERG-SÄLLSKAPET

VÅRT SYFTE OCH VÅR VERKSAMHET
År 2002 bildades Margit Friberg-sällskapet efter att många känt oro över att den öländska författarinnans böcker höll på att helt falla i glömska. Syftet med sällskapet är att på olika sätt sprida kunskap om Margit Friberg och hennes verk.

SÄLLSKAPET har vid sina sammankomster lyft fram olika ämnen i hennes romaner. Exempel på sådana ämnen är läkeväxter i Margit Fribergs författarskap, de sydöländska hamnarna och dess fartyg, litterära aspekter på hennes diktning m.m. Många av dessa träffar har varit välbesökta. Sällskapet har skrivit om Margit Friberg i olika publikationer som Ölandsbladet, Ölands Hembygdsförbunds jubileumskrift m.m. Sällskapet har spridit kunskap om författarinnan genom att medverka vid ett stort antal träffar i olika föreningar över hela ön samt hos sällskapet Ölänningarna i Stockholm. År 2012 var sällskapet också representerat på Bokmässan i Göteborg. Sällskapet har gett ut Margit Fribergs romaner Rosenkind, Mitt liv är en våg och Skog har öron, mark har ögon, Vandrar-Mari, Klockargården och Nu seglar Adonia i nyutgåvor. Som målsättning för sällskapet har hela tiden funnits att verka för nyutgivning av hennes böcker, då de numera bara går att köpa antikvariskt. Sällskapet har numera tillgång till ett särskilt rum i Smedby sockenstuga, där även hennes litterära kvarlåtenskap förvaras.

Vill du veta mer om Margit Friberg? Vi i sällskapet kommer gärna ut till er och berättar om Margit Friberg och hennes liv. Om böckerna hon skrev och de tider, platser och händelser som hon berättar om. Är ni en grupp eller förening som tycker det skulle vara intressant så hör av er till någon i styrelsen. Ni kan också komma till oss i Smedby så kan vi gå Margit Fribergstigen tillsammans. Kontakta styrelsen för mer information.

LITTERÄRA SÄLLSKAP PÅ ÖLAND
Förutom Margit Fribergsällskapet finns det ytterligare två litterära sällskap på Öland. Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och har som ett av sina syften att sprida kunskap om skalden Stagnelius. 2009 bildades Anna Rydstedt-sällskapet vars syfte är att sprida kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning.

LITTERATURTIDNINGEN PARNASS
De öländska litterära sällskapen är medlemmar i paraplyorganisationen De litterära sällskapen i Sverige, DELS, som ger ut litteraturtidningen Parnass

 

STYRELSEN BESTÅR FÖR NÄRVARANDE AV

Margareta Lilja-Svensson, ordförande
margaretalilja-s@live.se, 070 564 14 77
Sigrid Fredriksson, vice ordförande
sigridcecilia@gmail.com, 070 209 69 62
Elisabeth Engqvist, kassör
engqvistelisabet@gmail.com, 070 840 62 19
Louise Körnung, sekreterare, representant Smedby hembygdsförening
louise.kornung@gmail.com
Ingalill Morén Hybbinette, ledamot
moren.hybbinette@telia.com, 070 960 77 30
Anders Marell, ledamot
marell.anders@gmail.com, 070 553 35 94
Solvig Carlsson,ledamot
solvig.carlsson@gmail.com ,076 168 11 89
Birgitta Notini, suppleant
birgitta.notini@outlook.com
Siw Einarsson, suppleant
siw.einarsson@telia.com

 

 

VILL DU BLI MEDLEM?
Ett medlemskap kostar 100 kr/familj som betalas till bankgiro 5519-9517.
Uppge namn och adress på inbetalningskortet.
Hör gärna av dig till styrelsen om du har förslag på ämnen som vi kan behandla på våra träffar.