MARGIT FRIBERGS BÖCKER

Margit Friberg vann pris i en följetongstävling som Folket i Bild utlyste hösten 1939. I januari 1941 får hon beskedet att hon vunnit tredjepris och våren 1942 utkommer hennes debutbok Mitt liv är en våg. Juryn anser anser boken vara ”en Ölandsroman med stora linjer. Tre säkert skildrade kvinnoöden, som följer varandra likt vågor i havet. Vacker naturskildring, roliga inslag av gamla seder och bruk, levande karaktärsteckning, en knapp och klar stil och en ljus och varm grundton.”

Två år senare utkom Rosenkind men först efter  Vandrar-Mari´ femton år senare tog hennes författarkarriär fart. Totalt skrev hon tolv böcker, varav tio historiska romaner. Sex av böckerna har utkommit i nytryck och finns att beställa.

Noveller
Margit Friberg skrev också ett antal noveller som publicerats i veckopress. Några av dem finns återgivna i Margit Fribergsällskapets småskriftserie: Pojken (från 1945), Avsked (från 1940-talets mitt), Terttu (från 1944). I Margit, Gerda och skolan (småskrift nr 4) om Margit Fribergs skolgång i Smedby återges även novellen Fröken.

Recensioner i pressen

Margit Fribergs böcker recenserades i såväl lokal- som rikspress och fick överlag goda omdömen.

1944  skrev Jan Fridegård om Rosenkind:
”Rosenkind är inte en så vek och romantisk bok som titeln låter ana. Handlingen är förlagd till digerdödens dagar och rosenkind är såvitt jag känner till den första bok som behandlar denna tid då en farsot ödelade nästan hela Norden.
Författarinnans historiska kunskaper är aktningsvärda, hennes fantasi rik, natur och människoskildringen är fin och äkta. Författarinnans förmåga att skildra motsättningen mellan kvarlevande hedendom mot dåtida kristendom står på ett högt plan. Med stort intresse följer man den rike utländske köpmannen – sjörövarens strid mot de tunga, svenskärliga ölandsbönderna.
Långt efter det man lagt boken ifrån sig ser man levande, färgstarka bilder och gestalter från den period vilken man låtit författarinnan föra sig tillbaka”.

>>Läs fler recensioner här

Margit Fribergs litteratur i andra medier

Lyssna på Margit Fribergs böcker
Samtliga Margit Fribergs böcker finns att låna som talbok på biblioteket.

   Litteraturbanken
Hela boken Skog har öron, mark har ögon finns också att läsa på Litteraturbanken. Gå in på https://litteraturbanken.se och sök på Margit Friberg. Litteraturbanken innehåller digitaliserade skönlitterära klassiker och annan viktig humaniora på svenska språket, liksom presentationer av författare och ämnesområden. Projektet drivs av Kungl. biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademin, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien och Svenska Vitterhetssamfundet.

Sverige läser!
Tre av Margit Fribergs böcker nämns i boken Sverige läser! 1066 böcker ur tusen år av svensk litteratur från vikingatid till år 2000. Boken har sammanställts av föreningen De litterära sällskapen i Sverige, DELS, och finns att köpa på Bokus för 75 kr. Vi har också några exemplar till försäljning för 50 kr. Hör av er till Sigrid Frediksson i styrelsen.

 


1942 MITT LIV ÄR EN VÅG
Släktkrönika från Södra Öland med självbiografiska inslag. Finns i nytryck.


1944 ROSENKIND
Medeltidsroman från Ölands södra udde. Finns i nytryck.


1959 VANDRAR-MARI
En kvinnlig gårdfarihandlares resa på Öland. Finns i nytryck.


1962 KLOCKARGÅRDEN
En berättelse om kustbönder på slutet av 1800-talet. Finns i nytryck.


1966 DEN TID MÖRKRET STÅR
En mörk roman om en dövstum prästfru.


1970 NU SEGLAR ADONIA
Roman om en kustskepparfamilj under första världskriget. Finns i nytryck.


1975 Skog har öron, mark har ögon
Roman om Linnés Ölandsresa 1741. Finns i nytryck.


1980 ETT HEM PÅ JORDEN
Roman om en sydöländsk sjömansfamilj år 1890.


1986 HERTIGINNA MED GUDS NÅDE
En roman som utspelas på 1300-talet om Fru Ingeborg på Borgholms slott.


1990 SÖDER PÅ ÖLAND
Fantasi och fakta från gammal kulturbygd.


1991 PÅ KALMAR SLOTT SATT ANNA BIELKE
Historisk roman som utspelas i 1500-talets Kalmar


1993 SPEGLINGAR
Fantasi och fakta från gångna tider